ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • งานศิลป์หัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า นำโดย นายวิรัตน์ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  จะนำคณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1 เข ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2556 06:07 โดย jinda tone
 • กำหนดการเปิดภาคเรียน    เนื่องจากโรงเรยนบ้านหนองไฮโคกสง่า ได้ดำเนินการตามโครงการเตรียมต้นกล้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน และเป็นการทบทวนความรู้เดิม ครูผู้สอนสามารถคัดกรองเด็ก 
  ส่ง 7 พ.ค. 2556 21:19 โดย jinda tone
 • ตรวจสารเสพติดในโรงเรียนค่ะ วันนี้ที่โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า  มีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลคอนสวรรค์  มาตรวจสารเสพติดให้กับนักเรียน  ผลการตรวจวันนี้นักเรียนเราปลอดสารเสพติดทุกคนครับ
  ส่ง 31 พ.ค. 2555 01:55 โดย กันตินันท์ ทิพย์นนท์
 • เข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า   จะดำเนินการจัดเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา  2555    ระหว่างวันที่ 7-9  มิถุนายน  2555   ค่ะ
  ส่ง 23 พ.ค. 2555 20:57 โดย กันตินันท์ ทิพย์นนท์
 • วันพืชมงคล 9  พฤษภาคม  2555   ที่โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า  ร่วมกันปลูกต้นไม้  ดอกไม้  ในวันพืชมงคลค่ะ
  ส่ง 8 พ.ค. 2555 22:56 โดย กันตินันท์ ทิพย์นนท์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมเลือกตั้งประชาธิปไตย 2559 นักเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งกิจกรรมประชาธิปไตย ปีการศึกษา  2559IMG_4362.JPG
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 01:56 โดย โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ 1
 • เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า อ.คอนสวรรค์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โครงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า นำโดยนายวิรัตน์ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนเก็บเกี่ยวข้าวในนา แปลงสาธิต บริเวณหล ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2556 06:41 โดย jinda tone
 • รับการประเมินสถานศึกษาสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า นำโดยนายวิรัตน์ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนบ้านหนองไฮโคกสง่า  พร้อมด้วยคณะครู  รับการประเมินจากคณะกรรมการ ในกิจกรรมสถานศึกษาสู่เศรษฐกิจพอเพียง
  ส่ง 16 ก.ค. 2556 08:54 โดย jinda tone
 • ศึกษาดูงาน ที่ โรงเรียนบ้านแปรง วันที่ 2  มิถุนายน 2556 ตัวแทนข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนอนงไฮโคกสง่า  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านแปรง ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2556 15:04 โดย jinda tone
 • เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 26 มิถุนายน 2556 คณะครุและนักเรียน ดำเนินกิจกรรม เลี้ยงปลา และปลูกผัก เพื่ออาหารกลางวันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินการหลังจากเสร็จส ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2556 09:39 โดย jinda tone
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา